Marten.cz - odborná dokumentace

Společnost MARTEN, spol. s r.o. je zaměřená na překladatelskou činnost a ofsetový tisk. Vedení společnosti se touto politikou jakosti zavazuje k:

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI
Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky materiálu.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH
Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti.
Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM
Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP
Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému.
Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.

Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.

© 2013 Marten, spol. s r.o.   |   Českobrodská 876/48, 190 00 Praha 9   |   Tel.: +420 281 861 350, e-mail: marten@marten.cz

Poptávka služeb

Klientská sekce

Přihlašovací údaje